ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > MYSTERY SHOPPING

Είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών και των προϊόντων μιας επιχείρησης, με τον ποιο οικονομικό και ευέλικτο τρόπο. Τα εκπαιδευμένα στελέχη της εταιρείας μας, λειτουργούν ως πελάτες της επιχείρησή σας, απολαμβάνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ,αποτυπώνουν συστηματικά και καταγράφουν, την εμπειρία τους και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των στελεχών της επιχείρησή σας.