Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας από την αρχή έως και το τέλος, από την αναγνώριση του προβλήματος, τη χάραξη στρατηγικής έως και την πλήρη εφαρμογή και παρακολούθησή της.

Η εταιρεία δημιουργεί ομάδες εργασίας από τα ικανότατα στελέχη υψηλού επιπέδου που σχετίζονται με το εξειδικευμένο αντικείμενο του εκάστοτε πελάτη. Έχουμε την ευελιξία να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, όσο πολύπλοκη και αν είναι.

BUSINESS-MARKETING & SALES COACHING

 • - Αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας διοίκησης
 • - Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσω δεικτών απόδοσης
 • - Αποτελεσματική οργάνωση marketing και πωλήσεων
 • - Business Plans

Οργάνωση επισιτιστικών επιχειρήσεων

 • - Βελτίωση κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων
 • - Οικονομικός Προϋπολογισμός λειτουργίας
 • - Λειτουργικά Πρότυπα
 • - Εξατομικευμένη κατάρτιση προσωπικού
 • - Marketing και Merchandising των προϊόντων
 • - Τεχνικές Πωλήσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 • - Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας (job analysis)
 • - Σχεδιασμό και Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης ανθρώπινου
 • δυναμικού
 • - Σχεδιασμό και ανάπτυξη Λειτουργικών Προτύπων
 • - Ανάπτυξη συστήματος αμοιβών
 • - Εκπόνηση κανονισμού εργασίας
 • - Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • - Οργάνωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • - Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού
 • - Διαμόρφωση συστημάτων αμοιβών και υπεραπόδοσης

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • - Διατήρηση πιστότητας των πελατών
 • - Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών
 • - Βελτίωση της εμπιστοσύνης
 • - Ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • - Ισχυροποίηση εταιρικής ταυτότητας και ονόματος
 • - Αύξηση τζίρου

MYSTERY SHOPPING

 • - Up & Cross Selling
 • - επικοινωνία με τον πελάτη
 • - τρόπος εξυπηρέτησης
 • - διαχείριση παραπόνων

HOSPITALITY MANAGEMENT

 • - Άνοιγμα – αναδιοργάνωση Ξενοδοχείων – Διαμερισμάτων
 • - Υποστήριξη – Παρακολούθηση λειτουργίας των Ξενοδοχείων
 • - Συμβάσεις με Tour Operators – Travel Agents
 • - Προώθηση – συνεχείς παρακολούθησης των Πωλήσεων
 • - Προϋπολογισμός Εσόδων / Εξόδων – λειτουργικό αποτέλεσμα
 • - Εκπαίδευση & ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • - Στρατηγικές marketing στο διαδίκτυο/ Διαχείριση Reviews πελατών στο διαδίκτυο