Σεμινάρια

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Όπως λέει ο Καζαντζάκης στην Ασκητική του, "Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη."

Τα δικά μας εκπαιδευτικά προγράμματα δεν αναπαράγουν καθιερωμένες θεωρίες και αφηρημένες υποθέσεις αντιγραμμένες από συστήματα πολυεθνικών. Είναι "γήινα" δημιουργήματα, καταστάλαγμα πολύχρονης και πολυεπίπεδης εμπειρίας ασκώντας τις λειτουργίες και τις δεξιότητες για τις οποίες μιλάμε.

Η δική μας κατάρτιση είναι "σάρκα εκ της σαρκός" μας, βαθιά βιωμένες εμπειρίες, δοκιμασμένες για την αποτελεσματικότητα τους.

Απευθύνονται στην ανάπτυξη και βελτίωση τόσο των λεγόμενων "μαλακών" (επικοινωνία, ομαδική συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλίας, κ.α.) ικανοτήτων των στελεχών όσο και των τεχνικών δεξιοτήτων τους (π.χ. διαχείριση αντιρρήσεων πελατών).

Ο ιδιαίτερα συμμετοχικός τρόπος (παίξιμο ρόλων, σενάρια, ασκήσεις κ.α.) εγγυώνται την αποτελεσματική και ουσιαστική μεταφορά γνώσης που μετατρέπεται σε βιωμένη εμπειρία.

Ενδεικτικά σεμινάρια που προσφέρονται είναι: