Πελάτες

Έχουμε στενή και διαχρονική συνεργασία με ευρύ φάσμα πελατών από κάθε τομέα δραστηριότητας (εμπόριο, βιοτεχνία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία και τουρισμός, λιανικό εμπόριο κ.λ.π.) του ιδιωτικού τομέα. Οι παρακάτω είναι μόνο μερικοί από εκείνους που έχουμε την τιμή να μας έχουν εμπιστευθεί. Ειδικότερα σε ότι αφορά την κατάρτιση, είναι χιλιάδες όσοι συμμετείχαν για περισσότερο από 20 χρόνια σε ενδοεπιχειρησιακά ή πολυσυλλεκτικά σεμινάρια ανά την Ελλάδα.