ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Lester Thurow έχει επισημάνει πως, στην οικονοµία του µέλλοντος υπάρχει µόνο µια πηγή συγκριτικού πλεονεκτήµατος : οι δεξιότητες. Αυτές ανήκουν στους ανθρώπους, η ανάπτυξη τους επομένως είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την προσαρμογή, την αλλαγή και την εκτίναξη μιας επιχείρησης.

Ο μεγάλος βιομήχανος Dale Carnegie έχει πει: «Πάρτε τους ανθρώπους µου αλλά αφήστε τα εργοστάσια µου και σύντοµα θα χορταριάσουν τα δάπεδά τους. Πάρτε τα εργοστάσια αλλά αφήστε τους ανθρώπους µου και σύντοµα θα έχουµε καινούργια και καλύτερα εργοστάσια.»

Το ορθά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι η κινητήριος δύναμη κάθε επιχείρησης, δεν αρκούν τα υψηλά ρίσκα, οι μεγάλες επενδύσεις και οι τολμηρές αποφάσεις. Είναι οι άνθρωποι που μετουσιώνουν όλα αυτά σε έμπρακτα, απτά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουμε: