ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εμπειρία στο χώρο της εστίασης, των ξενοδοχείων και γενικότερα του επισιτισμού κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία και την λειτουργία του γραφείου. Παρατηρώντας τις συνεργασίες με τόσους πελάτες από τον χώρο, αντιλαμβάνεται κανείς την ιδιαίτερη εξοικείωση με το συγκεκριμένο αντικείμενο και επιβεβαιώνεται με μοναδικό τρόπο η δυνατότητα του γραφείου να ανταποκριθεί σε κάθε πρόβλημα ή πρόκληση.

Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρουμε τομείς δραστηριότητας: