ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η επιλογή στελεχών από την αγορά εργασίας είναι μια διαδικασία η οποία εκτός από ειδικές γνώσεις απαιτεί επίσης επένδυση χρόνου και συστηματική προσέγγιση.

Αντιμετωπίζουμε κάθε μας πελάτη με εξειδικευμένο τρόπο, μελετώντας πολύ καλά τις ανάγκες του, το όραμά του, αναλύοντας σε βάθος τις ουσιαστικές απαιτήσεις του.

Ευρύτερος σκοπός μας είναι να φροντίσουμε ώστε να βρεθεί «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση!»

Οι σύμβουλοί μας, με ειδίκευση ανά τομέα της αγοράς, διαθέτουν πολυετή εμπειρία αφενός στο αντικείμενο της αξιολόγησης, αλλά πρωτίστως διαθέτουν επιχειρησιακή εμπειρία έχοντας συμβουλεύσει επί 3  δεκαετίες, επιχειρήσεις και στελέχη.